Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Υπόδειγμα εξωδίκου προς τράπεζες για οχλήσεις!

Σας τηλεφωνούν από τις Τράπεζες και σας ενοχλούν;  Βάλτε τους στη θέση τους...

Κατεβάστε, συμπληρώστε και διεκδικήστε!...
Περισσότερα Στο ΧΩΝΙ από τον Δικηγόρο, Μάριο Μαρινάκο!

ΜΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ 56 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 27410 29900